605 846 814
Výkopové a stavební práce

Výkopové práce

Výkopy přípojek

Naše nabídka výkopových prací (práce zemním strojem) zahrnuje širokou škálu činností, která počíná výkopem veškerých typů přípojek (inženýrské sítě – kanalizařní přípojky, přípojky plynu, vodovodní řád, datové přípojky), ale samozřejmě i výkopu pro některá zařízení, která jsou na tyto přípojky napojena (například žumpy, septiky, ČOVky). Provádíme i delší drážky např. pro tepelná čerpadla.

Odvodnění staveb

Provádímě nejen meliorace (odvodňování pozemků), ale hlavně odvodňování vlhkých staveb. Díky naší technice jsme schopni dostat
se k základům stavby a provést potřebná opatření, která zamezí dalšímu vlhnutí staveb…

Výkopy základů

Pro stavebníky zajišťujeme vyměření a vybagrování prostorů pro základové desky a sklepy a při té příležitosti již sami navrhujeme našim zákazníkům i ideální řešení pro realizaci příjezdové cesty, kterou je nutno zajistit pro následný příjezd další stavební techniky a také nákladních aut s materiálem. Tím ušetříme spoustu běžných starostí, které mnohdy majitelé řeší až ve chvíli kdy jim kamión nebo domíchávač na pozemku zapadne. Často jsme schopni v podtstatě připravit terén i pro konečnou příjezdovou cestu.

Terénní úpravy a výkopové práce

Po ukončení stavby pomáháme našim klientům upravit okolí domu tak, aby měli kolem domova rovné plochy pro položení anglického trávníky, nebo členitý terén s jezírky a okrasnými keři. Vyrovnáváme kopcovitý terén aby vznikly kaskády, provádíme výkop bazénů a jsme schopni vytvořit i antuková ternisová hřiště.

Příjezdové cesty a zpevněné plochy

Stavebníkům zhotovujeme zpevněné příjezdové cesty a plochy až k samotné budoucí stavbě. Bez tohoto kroku ve většině případů nelze začít. Tím ušetříte spoustu starostí, spojené se zapadnutím nákladního auta nebo domíchávače a dalších komplikací na zdánlivě pevné zemi, až do prvního deště. jsme schopni připravit v podstatě terén, pro konečnou (finální) příjezdovou cestu.